Retourneren Kluizenplaza.nl

14 dagen bedenktijd
Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst ontbinden en het product – mits in oorspronkelijke staat – retourneren. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd en is vastgelegd in de Wet koop op afstand.

Let op: deze regeling geldt alleen voor consumenten, niet voor zakelijke afnemers.

Voorwaarden retourneren
De bedenktermijn van 14 dagen gaat in op de dag na levering. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wenst te behouden. Eventuele schade bij retournering wordt in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

Wanneer u gebruikmaakt van het herroepingsrecht ontvangt u de terugbetaling van het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten binnen 14 dagen retour op uw rekening. Verzend- of transportkosten voor het terugsturen of laten ophalen van het product zijn voor uw rekening en uw risico.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Er zijn een aantal situaties die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  • Speciaal op bestelling gemaakte producten
  • Diensten, zoals plaatsing of verankering
  • Producten die al geplaatst of verankerd zijn door ons of onze servicepartner
  • Herroeping aangemeld later dan 14 dagen na de dag van levering

Online retouraanvraag
Wilt u gebruikmaken van het herroepingsrecht en een product retourneren? Vul dan het herroepingsformulier in zodat wij de retournering snel en soepel kunnen laten verlopen.

Het herroepingsformulier kunt u aanvragen via de klantenservice door een e-mail te sturen naar: info@kluizenplaza.nl

Omdat wij met verschillende magazijnen werken, verzoeken wij u om nooit producten zonder onze instructie te retourneren.